Bezinwazyjne przewierty sterowane

Zastosowanie przewiertów horyzontalnych do budowy różnorodnych linii przesyłowych otworzyło zupełnie nowe możliwości w pracach inżynieryjnych tego typu. Wykorzystano tutaj technologię stosowaną w górnictwie naftowym wzbogaconą o możliwość bardzo dokładnego sterowania przewiertem za pomocą radiolokacji magnetycznej i elektromagnetycznej. Podstawową zaletą tego rozwiązania jest brak konieczności wykonywania wykopów.

Szybkie i oszczędne przewierty poziome

innowacyjne przewierty horyzontalneWykorzystywane do budowy linii przesyłowych innowacyjne przewierty horyzontalne są metodą bezinwazyjną umożliwiającą na układanie rurociągów i okablowania w gruncie bez konieczności ingerencji w środowisko naturalne. Powstają w ten sposób linie energetyczne, telekomunikacyjne, rurociągi grawitacyjne i ciśnieniowe prowadzone bezpośrednio pod ciągami komunikacyjnymi, ciekami wodnymi, torami kolejowymi, obszarami zieleni miejskiej. Zastosowanie tego rozwiązania nie generuje kosztów związanych z odbudową zdewastowanej infrastruktury jak to jest w przypadku wykopów. Przewierty sterowane wykorzystuje się również do osuszania gruntów, wzmacniania skarp czy odwadniania i odgazowania podziemnych komór. Przebieg wykonania przewiertu horyzontalnego rozpoczyna wiercenie pilotażowe mające na celu wytyczenie trajektorii przyszłej linii przesyłowej. Operator wykorzystując sondę pracującą na zasadach radiolokacji ma możliwość dokładnego sterowania głowicą wiercącą umieszczoną na obrotowych żerdziach, które są dokładane wraz z długością przewiertu. Po wykonaniu parabolicznego przewiertu pilotażowego należy zwiększyć jego średnicę do określonej w projekcie. Używa się do tego rozwiertaków, a sam proces rozwiercania może być wieloetapowy. Po uzyskaniu niemal optymalnej średnicy przeprowadza się ostatnie rozwiercanie podczas, którego do głowicy za pośrednictwem krętlika mocuje się rury i wciąga do przewiertu. Jest to ostatni etap budowy linii przesyłowej wykonywanej metodą przewiertu horyzontalnego.

Za pomocą przewiertów horyzontalnych układa się linie przesyłowe o stosunkowo znacznej długości sięgającej kilkuset metrów. Maksymalna średnica jaką można osiągnąć to 1200 mm. Najdłuższym przewiertem w Polsce jest wykonany pod martwą Wisłą, który liczy sobie ponad 500 metrów długości. Szczegółowe informacje na temat przewiertów sterowanych znajdziemy na stronach internetowych wykonawców tej usługi.

Bezinwazyjne przewierty sterowane
Przewiń do góry