Dobry miernik elektryczny

W dużych zakładach przemysłowych coraz częściej realizowane są inwestycje mające na celu modernizację czy unowocześnienie linii technologicznych. Jest to związane z koniecznością obniżenia zużycia energii. Jej wytwarzanie jest bowiem coraz droższe, a także znacząco wpływa na stan środowiska naturalnego. Właśnie dlatego w wielu zakładach montowane są nowoczesne urządzenia pozwalające monitorować ilość zużywanej energii oraz jej jakość.

Sieć elektryczna i jej parametry

mierniki parametrów sieciTo z kolei po odpowiedniej analizie umożliwia wyciągnięcie wniosków co do koniecznych do podjęcia działań. Najczęściej wykorzystywanym osprzętem są mierniki parametrów sieci za których pomocą możliwa jest kontrola najważniejszych wielkości elektrycznych. Przy ich pomocy możliwe jest między innymi mierzenie napięcia zasilającego, wahań, zapadów, natężenia prądu, współczynnika mocy czy harmonicznych. Wszystkie te parametry dają dużą wiedzę o stanie sieci. Na podstawie ich pomiaru można przedsięwziąć decyzję o modernizacji poszczególnych maszyn czy linii technologicznych, które mogą negatywnie oddziałowywać na inne urządzenia podłączone do sieci. Warto wspomnieć, że na rynku dostępnych jest wiele różnych mierników, które charakteryzują się odmienną budową. Dostępne są między innymi te na jedną fazę lub wielofazowe. Dzięki temu możliwe jest dopasowanie typu urządzenia do danego obwodu.

Niektóre z nich umożliwiają również rejestrację danych i ich przesył w czasie rzeczywistym. Jak widać w przypadku obiektów przemysłowych bardzo ważnym zagadnieniem jest gromadzenie ważnych informacji, które następnie mogą służyć do planowania dalszych działań. Bardzo ważne są szczególnie te dane, które umożliwiają optymalizację zużycia energii elektrycznej oraz cieplnej w zakładzie. To bowiem przekłada się na bezpośrednie zmniejszenie rachunków związanych z zakupem tych mediów.

Dobry miernik elektryczny
Przewiń do góry